Press "Enter" to skip to content

Voor de Ommekeer

Eric Bartelsman: Digitale technologieën zetten traditionele baan op de helling

Het idee dat werk een belangrijke vorm van zingeving, socialisatie en disciplinering omhelst is voor iedereen vanzelfsprekend. Door ons dagelijkse werk krijgt een mensenleven gestalte, treden we in contact met anderen en kunnen we dingen bereiken die alleen onmogelijk zijn. Ondanks dat we niet anders gewend zijn staat de centrale rol die werk in ons leven speelt toch op de helling. Door technologisering en robotisering worden sluipenderwijs steeds meer banen overbodig en kunnen steeds meer taken uitgevoerd worden door robots. Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkeling?

Gerard Drosterij: ‘Constitutionele kwesties mogen populistischer worden’

Er wordt veel gesproken over toenemend populisme. Zo ook in Nederland. Nadat Fortuyn problemen benoemde kwam eerst Wilders die de nalatenschap van zijn ideeën voortzette en er een schepje bovenop deed. Nu met Baudet erbij - die steeds meer in de peilingen stijgt - lijkt het rechts populisme volgens sommigen in Nederland groter dan ooit. Of toch niet?

Jaap Koelewijn: Door ING-debacle moeten we anders naar zorgplicht banken kijken

Er is veel te doen geweest over de boete van 775 miljoen euro die ING begin dit jaar ontving. Met name de commotie die is ontstaan rond het verwijt dat ING zijn zorgtaken als bank ondergeschikt heeft gemaakt aan haar commerciële belangen deed veel stof opwaaien. Volgens Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode, moeten we de vraag nog anders stellen. Het gaat er volgens hem niet om of ING wel of niet haar zorgplicht is na gekomen, maar of de bank wel de aangewezen entiteit is om de oorsprong van het geld van haar klanten te achterhalen.

Hans Duijvestijn: ‘Schoolbesturen laten miljarden op de plank liggen’

Sinds 1996 wordt het onderwijs in Nederland gefinancierd volgens de Lumpsum-methode. Dit systeem is niet onomstreden. Er zouden perverse prikkels zijn die er voor zorgen dat het geld niet wordt gebruikt waar het primair voor bedoeld is. Recent onderzoek van Hans Duijvestijn, oud-bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland, legt nog een systeemfout bloot: Schoolbesturen potten te veel geld op.