Press "Enter" to skip to content

Voor de Ommekeer

Dick Meijer: Door verengelsing staat toegankelijkheid onderwijs onder druk

De verengelsing aan Nederlandse universiteiten is al langer onderwerp van gesprek. Met name de humaniora laten in het publieke debat flink van zich horen. In dit gesprek vertelt Dick Meijer dat hij als docent wiskunde ook aanloopt tegen het toenemende gebruik van Engels. Veel studenten beheersen die taal niet op een adequaat niveau, met als gevolg dat Meijer zijn taalgebruik moet aanpassen aan dat van de studenten. En dit komt de bevlogenheid en interactie van zijn lessen niet ten goede. Hij pleit daarom voor meer aandacht voor het Nederlands binnen zijn vakgebied. Juist voor studenten van exacte wetenschappen is voeling voor taal heel belangrijk, bijvoorbeeld bij het interpreteren van de context van wiskundige problemen of het uitleggen en verklaren van onderzoeksresultaten in bredere verbanden. Hoe kan het tij worden gekeerd?

Arjo Klamer: Niet economisch maar cultureel beleid zou het allerbelangrijkste moeten zijn

Volgens velen is er niet wezenlijk veel veranderd aan ons economisch systeem sinds de financiële crisis tien jaar geleden uitbrak. Niet alleen zijn er biljoenen euro’s bijgedrukt om slechte leningen van banken op te kunnen kopen, ook het wetenschappelijk verklaringsmodel is niet gekanteld. Over dit achterliggende raamwerk schreef Arjo Klamer een boek. In dit gesprek met Ad Verbrugge bespreekt hij hoe de economische discipline nog steeds te veel leunt op een verouderd en eenzijdige benadering van de mens, wat de gevolgen daarvan zijn geweest en hoe het beter kan.

Chris Aalberts: Decentralisatie dreigt van middelgrote gemeenten technocratische speelbal te maken

Sinds een aantal jaar is het landelijk beleid er op gericht meer bestuursaangelegenheden te decentraliseren. Op papier hebben gemeenten hierdoor extra taken, maar krijgen ze ook meer zeggenschap en verantwoordelijkheid zodat ze de lokale bevolking beter kunnen bedienen. Niet overal pakt dat goed uit, zegt Chris Aalberts, schrijver van het boek Palermo aan het Marsdiep. In Den Helder is volgens hem te zien hoe de papieren voordelen van decentralisatie in de praktijk teniet kunnen worden gedaan door andere krachten die spelen. In dit gesprek met David van Overbeek bespreekt hij waarom de Noord-Hollandse stad volgens hem symbool staat voor grotere uitdagingen voor de lokale politiek.

Dylan Vianen: Bildungonderwijs geeft studenten gevoel van richting waar ze naar verlangen

Zo rond de tijd van de Maagdenhuisbezetting kwam een kleine groep studenten en docenten in een kraakpand in de Amsterdamse Spuistraat bij elkaar omdat ze iets miste binnen het onderwijsaanbod en daar de zere vinger op wilde leggen. Onderwijs, zo ontdekten ze, moet meer zijn dan alleen kennisoverdracht; het dient ook een vormend karakter te hebben. Samen besloten ze zelf initiatief te nemen en dit onderwijs aan te gaan bieden. Bijna vijf jaar later floreert de Bildungacademie nog steeds en zijn ze onlangs zelfs door de VU gevraagd om een bachelor-breed programma op te zetten, waarbij persoonlijke vorming van de student en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staat. In dit gesprek met David van Overbeek vertelt Dylan Vianen hoe dit tot stand is gekomen en wat er allemaal in het verschiet ligt.

Olivier Rikken: Blockchain is slechts voor specifieke problemen dé oplossing

Wie leest over blockchain bekruipt al snel het gevoel dat de nieuwe technologie wordt neergezet als een alles-in-één-oplossing. Decentralisatie zou dé oplossing zijn voor allerlei problemen die gaan over data, macht en eigenaarschap. Volgens Olivier Rikken is de hype echt, maar heersen er ook veel broodjeaapverhalen. “Blockchain is voor heel veel zaken namelijk helemaal niet nodig, of zelfs gewenst.” In dit gesprek met Paul van Liempt bespreekt hij de zin en onzin van de blockchain-hype.

Stella Bergsma: #metoo-discussie heeft nog lang niet genoeg opgeleverd

Dat de #metoo-discussie tot hevige discussies heeft geleid staat buiten twijfel. Interessanter is de vraag wat het heeft opgeleverd. Wat is er werkelijk veranderd na de massale bekentenissen van vrouwen wereldwijd? Volgens sommigen heeft de discussie juist ongewenste reacties opgeroepen. Zo zijn er mensen die zeggen aan #metoo-moeheid te lijden en klaar te zijn met het ‘gezeur’. En op plekken als Wall Street zouden vrouwen steeds meer gemeden worden om risico’s in te perken, zo werd laatst door Boomberg opgetekend. “Een kinderachtige reactie van die mannen”, zegt Stella Bergsma. “De #metoo-discussie veroorzaakt ongemak, maar als mens moet je het ongemak juist aangaan en niet wegdrukken.” Aan Marlies Dekkers vertelt ze hoe dit ongemak aan te gaan en waarom we nog lang niet zijn waar we zouden moeten zijn.

Ronald Kouvelt: Universiteiten kunnen veel meer innoveren op gebied van onderwijs

In 2016 begon Ronald Kouvelt met zijn compagnon Stucomm: een whitelabel-applicatie waarmee onderwijsinstellingen veel effectiever met studenten kunnen communiceren. Hij begon - zoals de start-up mythologie dat dicteert - op de spreekwoordelijke zolderkamer, maar is inmiddels gevestigd aan een grachtenpand, waar hij leiding geeft aan 60 medewerkers. Hoe is het zover gekomen en wat zijn de plannen voor de toekomst? Paul van Liempt gaat met hem het gesprek aan.