Press "Enter" to skip to content

Voor de Ommekeer

Adrianus Warmenhoven: Angst voor cyberaanvallen wordt bepaald door misverstanden

Warmenhoven is duidelijk: het onderscheid tussen ethische en onethisch hackers vindt hij maar onzin. "Voor mij is een hacker iemand die bepaalde systemen doorgrondt zodat diegene dat systeem kan laten doen wat hij wil." Wat hem betreft kunnen we beter onze tijd besteden aan het proberen te begrijpen wat een hacker precies doet, in plaats van de discussie op het niveau van de moraal te spelen.

Universitair docent volkenrecht Marieke de Hoon: Mogelijke steun Nederland aan Syrische rebellen kan pijnlijk uitpakken

Er heerst een misverstand over het geschil tussen de Europese Unie en Hongarije. Ondanks herhaaldelijke bewoording in de media wordt Hongarije niet strafrechtelijk vervolgt, maar slechts op het strafbankje gezet omdat ze volgens de EU de Europese waarden schenden. Dit conflict raakt volgens Marieke de Hoon aan een bredere actuele discussie over de rol die waarden spelen binnen de internationale rechtsorde. "Het is belangrijk om ons meer bewust te worden van het feit dat universele waarden in de wereld verschillend worden ingevuld", zo betoogt de Hoon.

Remco Breuker: Politiek kan niet om Noord-Koreaanse strafkampen heen

Noord-Korea is een land dat sterk tot de verbeelding spreekt. Het gesloten karakter, de absurde propaganda en de onzekerheid over de aanwezigheid van kernwapens zorgt voor veel speculaties en soms karikaturale beeldvorming. Volgens hoogleraar Koreastudies Remco Breuker is het juist deze beeldvorming die een goed begrip van de situatie in Noord-Korea in de weg staat. In zijn boek De B.V. Noord-Korea zet hij uit een hoe het land volgens hem werkelijk in elkaar zit en hoe we het beter kunnen begrijpen.