Press "Enter" to skip to content

Voor de Ommekeer

Annemiek Verkamman: Europese regelgeving GMO beknelt veredeling voor Nederlandse MKB’ers

Na China is Nederland de grootste exporteur van groenten en fruit ter wereld. Dat dit kan in een klein land komt mede door de zeer hoogwaardige groente- en fruitteeltindustrie. Toch schort er nog veel aan de wijze waarop Nederland en met name Europa omgaat met deze sector. Volgens Annemiek Verkamman heerst er ten eerste nog een geromantiseerd en achterhaald beeld over ‘natuurlijke groenten’, die gezonder zouden zijn dan haar genetisch gemodificeerde tegenhanger. Dit vertaalt zich weer in strenge bureaucratische regelgeving die de doorontwikkeling – binnen de sector ook wel aangeduid als veredeling – van groenten- en fruitsoorten in de weg zouden staan. Daar komt nog bij dat deze regelgeving in de praktijk er ook voor zorgen dat alleen voor grote bedrijven zoals Monsanto en Syngenta de mogelijkheid bestaat om winstgevend aan groenten te sleutelen. Voor MKB’ers zorgen de regels daarentegen voor te hoge kosten.

Bert-Arjan Millenaar: Hoe maken we medische innovaties met kleine patiëntengroep toch winstgevend?

Bert-Arjan Millenaar is oprichter van NLC, een investeringsvehikel voor medische innovaties. Het idee achter zijn bedrijf is dat te veel innovaties nog blijven liggen op de plank van medische corporates, waardoor mogelijk waardevolle ideeën niet tot volle wasdom kunnen komen. Hij beschrijft NLC niet als durfkapitalist omdat zij eigenlijk in de voorafgaande fase al overgaan tot investeringen. Daarmee is zijn financieringsmodel ook een stuk risicovoller dan die van durfkapitalisten en zullen er ook innovaties zijn die de eindstreep niet gaan halen. Hoe gaat Millenaar om met deze spagaat? In dit gesprek met Paul van Liempt vertelt hij er over.

Pierre Capel: Gevoelens spelen nog te kleine rol binnen de medische wetenschap

Volgens Pierre Capel is de invloed die gevoelens hebben op onze gezondheid nog te onderbelicht binnen de huidige denkkaders van gezondheidswetenschappen. Dat komt mede omdat wat de aard van gevoelens precies zijn berust op een aantal misverstanden. In zijn boek Het emotionele DNA breekt Capel een lans voor een groter bewustzijn over de rol die emoties spelen in de ontwikkeling van ziektes en ziektebeelden. Een meer holistische aanpak is wat hem betreft nodig willen we bijvoorbeeld beter begrijpen wat de invloed van stress, negatieve emoties en depressie is op het lichaam en algehele gezondheid. In dit gesprek met Marlies Dekkers doet hij uit de doeken hoe hij er naar kijkt.

Willem Trommel over waarom het idee van de ‘BV Nederland’ funest is geweest

Willem Trommel is hoogleraar bestuurs- en beleidswetenschappen aan de VU en schreef onlangs het boek Veerkrachtig bestuur, waarin hij analyseert hoe wij zijn komen te denken over wat de natiestaat is. Aan de ene kant ziet hij het hardnekkige idee van de natiestaat als economische entiteit: De zogenaamde BV Nederland. Aan de andere kant ziet hij de het verkrampende beeld van populisten die van de natiestaat verlangen dat ze weer een collectieve gemeenschap gaat creëeren. Volgens Trommel moeten we voorbij beiden beelden en op zoek naar nieuwe vormen waarbinnen de natiestaat haar hedendaagse rol kan blijven vervullen. In dit gesprek met Ad Verbrugge bespreekt hij hoe dat kan.

Adjiedj Bakas: Waarom zijn na Henk en Ingrid ook Diederik en Constance uit Het Gooi nu boos?

Adjiedj Bakas is misschien wel de meest bekende trendwatcher van Nederland. Hij schreef al vele boeken over de grote ontwikkelingen van onze tijd, waaronder globalisering, de uitholling van de middenklasse en het gevolg van nieuwe technologieën op onze privacy. In dit gesprek met Paul van Liempt gaat hij in op de woede die heerst in het hedendaagse politieke klimaat. Niet alleen Henk en Ingrid zin boos, zo stelt Bakas, maar ook mensen uit welvarendere milieus uitten hun onvrede steeds meer. Hoe gaan we hier mee om en wat ziet Bakas zelf voor een veranderingen aan de horizon?

Marlies Dekkers en Heleen van Royen over haar oeuvre en kunstenaarschap

Heleen van Royen heeft als schrijver vele taboes doorbroken. Ze werd bekend met haar boek De gelukkige huisvrouw, waarin ze onder andere schrijft over haar psychose. Ook schreef ze ook een seksdagboek en maakte ze lange tijd naaktselfies, waarmee ze veel stof heeft doen opwaaien. Daarnaast maakte ze een intiem videoportret van haar dementerende moeder. In dit gesprek met Marlies Dekkers gaat ze dieper in op haar drijfveren en redenen die aan haar uiteenlopende producties hebben bijgedragen. Waarom zouden vrouwen zichzelf meer centraal moeten stellen? Houden vrouwen zich nog teveel klein? Is Van Royen een inspiratie voor andere vrouwen?

Rein Nobel: Traditioneel lesgeven ten onrechte verworpen door hippe onderwijskundigen

Rein Nobel is universitair docent mathematische besliskunde aan de VU. Met meer dan 50 jaar ervaring voor de klas heeft hij veel veranderingen in het onderwijs aan den lijve ondervonden. Niet altijd in positieve zin, vertelt hij in gesprek met Ad Verbrugge. Sommige elementen van wat hij traditioneel onderwijs noemt zijn ten onrechte in de prullenbak gegooid terwijl ze ontzettend waardevol zijn. Met name het verdwijnen van het deductieve lesgeven, waarbij de leraar de leerling begeleid door de structuur van het vak, is iets wat volgens hem heeft bijgedragen aan het verloren gaan van elementaire wiskunde kennis onder leerlingen. Ook maakt hij zich zorgen om het niveau van docenten en het aanzien dat het vak in zijn algemeenheid geniet in de maatschappij. Het relatief autonome beroep van leraar is volgens ook ook door schaalvergroting en bureaucratisering van onderwijsinstellingen in aantrekkelijkheid gedaald. In dit gesprek blikt hij terug op zijn onderwijs ervaringen en geeft hij stevige kritiek op de in zijn ogen soms doorgeschoten idealen van hedendaagse pedadogen en onderwijskundigen.