Directrice Rathenau Instituut Melanie Peters over cruciale relatie tussen wetenschap en samenleving

Paul van Liempt in gesprek met Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, over het onderzoekswerk dat het Rathenau Instituut verricht.


Als er een ding belangrijk is voor het Rathenau Instituut dan is het wel de binding van wetenschap en samenleving. Aan de hand van vier grote thema’s wordt er door zo ongeveer 50 mensen onderzoek gedaan naar vraagstukken die leven binnen de maatschappij en die Ondanks financiering vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert het instituut haar eigen onafhankelijke koers in opdracht voor ministeries, publieke organisaties en overheden. Zo heeft het instituut op basis van de Amerikaanse presidentsverkiezingen onderzoek gedaan naar de invloed van nieuwe media op verkiezingen. In tegenstelling tot wat veel mensen menen blijkt het in Nederland nog wel mee te vallen met hoezeer mensen door nieuwe media worden beïnvloed, onder andere omdat er nog relatief veel nieuws wordt gewonnen bij de traditionele mediaoutlets. Ook wordt er aandacht besteed aan zaken als nepnieuws en andere prangende vraagstukken die opkomen in een wereld waar het onderscheid tussen online en offline steeds vager wordt. In dit interview met Paul van Liempt vertelt de pas aangetreden directeur Melanie Peters over het belang van het Rathenau Instituut voor de samenleving.