Kees de Kort: Schokkende sterftecijfers coronapatienten op IC’s. Klopt dit echt?

Ad Verbrugge in gesprek met Kees de Kort over de economische gevolgen van de coronacrisis en de sterftecijfers op IC’s.

Sinds twee weken zijn ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Kinderen gaan niet naar school, horeca zijn dicht en iedereen dient overal anderhalve meter afstand te houden. Volgens De Kort wegen deze maatregelen niet op tegen de gigantische consequenties die dit zal hebben voor de economie, het sociale leven en de andere zorg. Bovendien wordt over deze gevolgen te weinig nagedacht.

Het kabinetsbeleid is erop gericht om genoeg intensive care bedden beschikbaar te houden voor de mensen die dit nodig hebben door besmetting met het coronavirus. Dit lijkt vooralsnog te lukken, maar De Kort stelt dat 80% van de patiënten die op de ic-afdeling van een ziekenhuis belandt, overlijdt (zie hieronder voor meer over deze cijfers). Dat betekent dat het land in een lockdown zit, terwijl slechts een zeer kleine groep zieken gered kan worden. “Het offer dat van Nederland gevraagd wordt in termen van economie, zorg en gezinssituaties staat niet in verhouding tot de mogelijkheid voor iedereen die dat nodig heeft om op de intensive care te komen. Dat verband is helemaal weg.” Het huidige beleid is op termijn onhoudbaar.

Volgens De Kort is het kwestie van tijd voordat andere groepen, zoals zzp’ers en het mkb, zich gaan mengen in het debat. Zij zijn de grootste slachtoffers, maar beslissen nu niet mee met wat er gebeurt. De Kort voorspelt dat binnenkort de schade van de maatregelen zo groot zullen zijn, dat de aandacht zal verschuiven van de zorg, naar de economische en sociale problemen die hier het gevolg van zijn.

Hoe zit het daarnaast met de sterftecijfers op IC’s tijdens deze coronacrisis? Kees de Kort vertelt in dit gesprek met Ad Verbrugge dat de overlevingskansen van 70-plussers op IC’s volgens hem erg laag zijn. Verbrugge is kritisch. Op verzoek van Verbrugge heeft De Kort het bronmateriaal meegenomen waarop hij zijn bewering baseert dat 80% van de patiënten op de IC komt te overlijden. We moeten immers voorzichtig zijn met cijfers. Naar aanleiding van dit materiaal van Stichting NVIC (https://stichting-nice.nl) merkt Verbrugge op dat de cijfers inderdaad schokkend zijn, maar dat de verdeling zoals die uit de cumulatieve grafiek van herstel- en sterfgevallen naar voren komt toch een wat onhelder beeld geeft van de werkelijke verhouding.

Volgt uit deze grafiek noodzakelijkerwijs dat 80% van de op IC binnen gekomen patiënten komt te overlijden? Volgens Verbrugge is nog onhelder welke rol de tijdsfactor speelt in deze grafiek. Deze gegevens zeggen niet wat de gemiddelde verblijfsduur op de IC is van een patiënt die komt te overlijden en van een patiënt die herstelt. Als het overlijden gemiddeld sneller plaatsvindt dan het herstel heeft de toename van het totaal aantal Corona-patiënten tot gevolg dat een cumulatieve vergelijking van sterf- en herstelgevallen nadelig vertekend raakt voor wat betreft herstelkansen. Helaas is het omgekeerde ook mogelijk.

Dat de verschillende grafieken wel aanleiding geven tot een serieuze reflectie op het gebruik van de IC-capaciteit mag duidelijk zijn. De overlevingskansen van met name 70+ (vermoedelijk met onderliggend lijden) is wel erg klein.