Verengelsing hoger onderwijs bedreigt denk- en uitdrukkingsvermogen

Annette de Groot, emeritus hoogleraar taalpsychologie, verkent met Ad Verbrugge in dit gesprek waarom het Nederlands aan de universiteit zo belangrijk is.

In haar afscheidsrede ‘Nederlands Moet’ betoogt ze dat een goed ontwikkelde moedertaal in verval kan raken wanneer deze wordt verdrongen door een andere, zwakkere taal. Door de opmars van het Engels als voertaal op het hoger onderwijs dreigen we delen van ons uitdrukkingsvermogen en denkvermogen kwijt te raken.