Home Tags Populisme

Tag: Populisme

Politiek filosoof Gijs van Oenen: Gaat politiek steeds meer om spektakel...

Van veel dingen is bekend dat een te veel ervan ook schadelijke gevolgen kan hebben, maar zoiets kan toch niet gelden voor democratie? Wie wil nu niet meer inspraak of politici die beter luisteren naar wat de achterban wil? Toch betoogt Van Oenen in zijn boek Overspannen Democratie dat wat we redelijkerwijs kunnen verwachten van onze democratie al sinds enige tijd zo goed als gerealiseerd is, en dat meer democratie misschien zelfs meer kwaad dan goed kan doen. In dit gesprek biedt hij een ander perspectief op politieke ideeën zoals het gekozen burgemeesterschap of directe democratie door referenda. Aan de hand van een kleine geschiedenis van de moderne democratie bespreekt hij met David van Overbeek hoe we in een spagaat zijn terecht gekomen, waarbij burgers aan de ene kant meer van de overheid zijn gaan verwachten en aan de andere kant juist meer zelf willen doen. Herkenbaar in onze tijd is hoe de overheid ons aanmoedigt om zelf mee te doen, maar dat de burger dat niet altijd kan opbrengen. Ook gaat van Oenen in op wat hij “een mogelijke end-game van de emancipatie” noemt: “Als traditionele verhoudingen zijn afgebroken en het individu wordt gezien als geëmancipeerd en mondig, gaat politiek dan weer om spektakel en het recht van de sterkste?” Is populisme in dat geval dan ook beter te begrijpen als het eindstation van een emancipatoir proces in plaats van een ontaarding van de democratie? En wat betekent dit voor de toekomst van de democratie?

Adjiedj Bakas: Waarom zijn na Henk en Ingrid ook Diederik en...

Adjiedj Bakas is misschien wel de meest bekende trendwatcher van Nederland. Hij schreef al vele boeken over de grote ontwikkelingen van onze tijd, waaronder globalisering, de uitholling van de middenklasse en het gevolg van nieuwe technologieën op onze privacy. In dit gesprek met Paul van Liempt gaat hij in op de woede die heerst in het hedendaagse politieke klimaat. Niet alleen Henk en Ingrid zin boos, zo stelt Bakas, maar ook mensen uit welvarendere milieus uitten hun onvrede steeds meer. Hoe gaan we hier mee om en wat ziet Bakas zelf voor een veranderingen aan de horizon?

Gerard Drosterij: ‘Constitutionele kwesties mogen populistischer worden’

Er wordt veel gesproken over toenemend populisme. Zo ook in Nederland. Nadat Fortuyn problemen benoemde kwam eerst Wilders die de nalatenschap van zijn ideeën voortzette en er een schepje bovenop deed. Nu met Baudet erbij - die steeds meer in de peilingen stijgt - lijkt het rechts populisme volgens sommigen in Nederland groter dan ooit. Of toch niet?

Filosoof René ten Bos over populisme, fake news en klimaatproblematiek: ‘Het...

In dit gesprek bespreken filosoof en denker des vaderlands René ten Bos en Ad Verbrugge het nieuwste boek Het Volk in...