Home Tags Paul van Liempt

Tag: Paul van Liempt

Fred Streefland: Ontwikkelingen cybersecurity gaan zo snel dat niemand totaaloverzicht heeft

Wat weten we eigenlijk van cybersecurity? Hoe veilig is de beveiliging van bedrijven en consumenten? In dit gesprek met Paul van Liempt spreekt Fred Streefland, momenteel Chief Security Officer bij Palo Alto Networks, over de wereld van cybersecurity. Onder meer door het boek van de omstreden Rian van Rijbroek is deze doorgaans onzichtbare wereld weer in de belangstelling komen te staan. Hoe kwalijk is het dat nep-experts zich uitlaten over zulke belangrijke zaken die ons allemaal aangaan? De ontwikkelingen zijn volgens Streefland zo divers en voltrekken zich zo snel dat er ook eigenlijk geen sprake is van algemene cyberexperts die het hele veld kunnen overzien. Volgens hem wordt Van Rijbroek door professional mede daarom ook niet echt serieus genomen.

Armin Cuijvers: Brexit is high drama en May heeft gefaald –...

Brexit is inmiddels verworden tot een waar high drama dat iedereen in zijn greep houdt. Ergens is het winst dat er massaal over Europese politiek wordt gepraat, maar Armin Cuijvers laat er desondanks geen misverstand over bestaan: Brexit is een zooitje en Theresa May heeft als politicus al dusdanig gefaald dat ze eigenlijk zou moeten aftreden. Het probleem is alleen dat niemand haar positie wil innemen voordat ze zelf de hele gifbeker heeft leeggedronken, waardoor uitstel dreigt. Na eerdere verwoede pogingen hebben de Britten nu tot 31 oktober de tijd om alsnog een akkoord te sluiten. Er bestaat echter een grote kans dat ook daarna de deadline nog zal worden opgeschoven, zegt Cuijvers. Volgens hem is het scenario van een harde Brexit zo desastreus dat het altijd rationeler is om meer tijd te geven. Hoe moeten we nu verder? Wat zijn de verschillende scenario’s? Wie moet de leiding nemen en waar halen we een grote nieuwe visie op Europa vandaan? In dit gesprek met Paul van Liempt vertelt Cuijvers uitgebreid over zijn kijk op de betekenis van Brexit voor het VK en de EU.

Directrice Rathenau Instituut Melanie Peters over cruciale relatie tussen wetenschap en...

Als er een ding belangrijk is voor het Rathenau Instituut dan is het wel de binding van wetenschap en samenleving. Aan de hand van vier grote thema’s wordt er door zo ongeveer 50 mensen onderzoek gedaan naar vraagstukken die leven binnen de maatschappij en die Ondanks financiering vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert het instituut haar eigen onafhankelijke koers in opdracht voor ministeries, publieke organisaties en overheden. Zo heeft het instituut op basis van de Amerikaanse presidentsverkiezingen onderzoek gedaan naar de invloed van nieuwe media op verkiezingen. In tegenstelling tot wat veel mensen menen blijkt het in Nederland nog wel mee te vallen met hoezeer mensen door nieuwe media worden beïnvloed, onder andere omdat er nog relatief veel nieuws wordt gewonnen bij de traditionele mediaoutlets. Ook wordt er aandacht besteed aan zaken als nepnieuws en andere prangende vraagstukken die opkomen in een wereld waar het onderscheid tussen online en offline steeds vager wordt.

Cees van Lotringen: Nederlandse geschiedenis is bron voor nieuwe grote visie

Journalist en schrijver Cees van Lotringen vraagt zich in het boek Tot hier nu verder af waar Nederland haar voorspoed en succes aan te danken heeft. Zijn zoektocht leidt hem langs de Gouden Eeuw, de opstand tegen de Spanjaarden en de ontwikkeling van het burgerdom. Al deze elementen zijn volgens Van Lotringen van grote invloed op wat hij het pragmatische DNA van de Nederlander noemt. Deze archetypische figuur van de koopman helpt niet alleen om onze culturele geschiedenis beter te begrijpen, maar ook om een nieuwe visie voor Nederland te ontwikkelen. Van Lotringen beschrijft ons tijdsgewricht niet als een tijdperk van verandering maar als een verandering van tijdperk. Het aandeelhouders kapitalisme met zijn uitgangspunt van oneindige groei, de toenemende vermogensongelijkheid en de mogelijk desastreuze invloed van de mens op het milieu wijzen op een naderende kentering. De nieuwe wereld die zich langs allerlei lijnen aan ons aan het openbaren is kan beter begrepen worden door de canon van Nederland er bij te betrekken. Paul van Liempt voelt hem hierover aan de tand.

Rene van der Heijden over De kunst van het meebewegen, een...

Samen met Rienk Stuive schreef Rene van der Heijden, oud eindredacteur van de NOS, het boek De kunst van het meebewegen, een naar eigen zeggen hedendaagse variant van het even zo befaamde als beruchte Handorakel van Baltadar Gracián. Net als Machiavelli’s De Prins is het Handorakel bekend om zijn aforistische spreuken en levenswijsheden die specifiek lijken te zijn geschreven zijn voor een elite die moet opereren en overleven binnen de machtsconstellaties van Europese hoven ten ten tijde van de Renaissance. In het boek van Van der Heijden hebben de paleizen van weleer plaatsgemaakt voor het kantoor, het moderne strijdtoneel van de ambitieuze mens. Het zijn bij uitstek kantoorsituaties die volgens Van der Heijden gedrag bij de mens naar boven brengen waar we liever niet over spreken of aan denken: van veinzen en manipuleren tot raddraaierij en achterkamertjespolitiek. Voor wie zich echter net als de aristocraten van vroeger succesvol wil manoeuvreren binnen deze jungle is het bittere noodzaak zich rekenschap te geven van de ontnuchterende wetten die hier gelden. In dit gesprek voelt Paul van Liempt hem onder andere hierover aan de tand.

Guido Thys: Disruptie is een filosofie, geen blauwdruk

Volgens Guido Thys vragen veel bedrijven zich te weinig af waartoe ze op aarde zijn. Dat dit nodig is blijkt uit de vaak tegenstrijdige reacties die hij krijgt wanneer hij deze vraag aan werknemers voorlegt. Ze zeggen dat ze werken voor de klant maar stellen tegelijkertijd vast dat het in het bedrijf om winst te doen is. Bij sommige organisaties liggen deze doelen in dagelijkse praktijk te ver uit elkaar, waardoor spanning en rusteloosheid ontstaat. In dit gesprek gaat hij met Paul van Liempt verder in op zijn visie op managementdenken, hoe een organisatie het tempo van verandering kan aanpassen op de omgeving en waarom het denken in termen van ‘hoofdjes’ en ‘handjes’ niet meer van deze tijd is.

Olivier Rikken: Blockchain is slechts voor specifieke problemen dé oplossing

Wie leest over blockchain bekruipt al snel het gevoel dat de nieuwe technologie wordt neergezet als een alles-in-één-oplossing. Decentralisatie zou dé oplossing zijn voor allerlei problemen die gaan over data, macht en eigenaarschap. Volgens Olivier Rikken is de hype echt, maar heersen er ook veel broodjeaapverhalen. “Blockchain is voor heel veel zaken namelijk helemaal niet nodig, of zelfs gewenst.” In dit gesprek met Paul van Liempt bespreekt hij de zin en onzin van de blockchain-hype.