Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Paul van Liempt”

Cees van Lotringen: Nederlandse geschiedenis is bron voor nieuwe grote visie

Journalist en schrijver Cees van Lotringen vraagt zich in het boek Tot hier nu verder af waar Nederland haar voorspoed en succes aan te danken heeft. Zijn zoektocht leidt hem langs de Gouden Eeuw, de opstand tegen de Spanjaarden en de ontwikkeling van het burgerdom. Al deze elementen zijn volgens Van Lotringen van grote invloed op wat hij het pragmatische DNA van de Nederlander noemt. Deze archetypische figuur van de koopman helpt niet alleen om onze culturele geschiedenis beter te begrijpen, maar ook om een nieuwe visie voor Nederland te ontwikkelen. Van Lotringen beschrijft ons tijdsgewricht niet als een tijdperk van verandering maar als een verandering van tijdperk. Het aandeelhouders kapitalisme met zijn uitgangspunt van oneindige groei, de toenemende vermogensongelijkheid en de mogelijk desastreuze invloed van de mens op het milieu wijzen op een naderende kentering. De nieuwe wereld die zich langs allerlei lijnen aan ons aan het openbaren is kan beter begrepen worden door de canon van Nederland er bij te betrekken. Paul van Liempt voelt hem hierover aan de tand.

Rene van der Heijden over De kunst van het meebewegen, een hedendaags Handorakel

Samen met Rienk Stuive schreef Rene van der Heijden, oud eindredacteur van de NOS, het boek De kunst van het meebewegen, een naar eigen zeggen hedendaagse variant van het even zo befaamde als beruchte Handorakel van Baltadar Gracián. Net als Machiavelli’s De Prins is het Handorakel bekend om zijn aforistische spreuken en levenswijsheden die specifiek lijken te zijn geschreven zijn voor een elite die moet opereren en overleven binnen de machtsconstellaties van Europese hoven ten ten tijde van de Renaissance. In het boek van Van der Heijden hebben de paleizen van weleer plaatsgemaakt voor het kantoor, het moderne strijdtoneel van de ambitieuze mens. Het zijn bij uitstek kantoorsituaties die volgens Van der Heijden gedrag bij de mens naar boven brengen waar we liever niet over spreken of aan denken: van veinzen en manipuleren tot raddraaierij en achterkamertjespolitiek. Voor wie zich echter net als de aristocraten van vroeger succesvol wil manoeuvreren binnen deze jungle is het bittere noodzaak zich rekenschap te geven van de ontnuchterende wetten die hier gelden. In dit gesprek voelt Paul van Liempt hem onder andere hierover aan de tand.

Guido Thys: Disruptie is een filosofie, geen blauwdruk

Volgens Guido Thys vragen veel bedrijven zich te weinig af waartoe ze op aarde zijn. Dat dit nodig is blijkt uit de vaak tegenstrijdige reacties die hij krijgt wanneer hij deze vraag aan werknemers voorlegt. Ze zeggen dat ze werken voor de klant maar stellen tegelijkertijd vast dat het in het bedrijf om winst te doen is. Bij sommige organisaties liggen deze doelen in dagelijkse praktijk te ver uit elkaar, waardoor spanning en rusteloosheid ontstaat. In dit gesprek gaat hij met Paul van Liempt verder in op zijn visie op managementdenken, hoe een organisatie het tempo van verandering kan aanpassen op de omgeving en waarom het denken in termen van ‘hoofdjes’ en ‘handjes’ niet meer van deze tijd is.

Olivier Rikken: Blockchain is slechts voor specifieke problemen dé oplossing

Wie leest over blockchain bekruipt al snel het gevoel dat de nieuwe technologie wordt neergezet als een alles-in-één-oplossing. Decentralisatie zou dé oplossing zijn voor allerlei problemen die gaan over data, macht en eigenaarschap. Volgens Olivier Rikken is de hype echt, maar heersen er ook veel broodjeaapverhalen. “Blockchain is voor heel veel zaken namelijk helemaal niet nodig, of zelfs gewenst.” In dit gesprek met Paul van Liempt bespreekt hij de zin en onzin van de blockchain-hype.

Ronald Kouvelt: Universiteiten kunnen veel meer innoveren op gebied van onderwijs

In 2016 begon Ronald Kouvelt met zijn compagnon Stucomm: een whitelabel-applicatie waarmee onderwijsinstellingen veel effectiever met studenten kunnen communiceren. Hij begon - zoals de start-up mythologie dat dicteert - op de spreekwoordelijke zolderkamer, maar is inmiddels gevestigd aan een grachtenpand, waar hij leiding geeft aan 60 medewerkers. Hoe is het zover gekomen en wat zijn de plannen voor de toekomst? Paul van Liempt gaat met hem het gesprek aan.

Jaap van Muijen: Een goede leider stopt op hoogtepunt

De baan voor het leven is niet meer van deze tijd. Steeds vaker wordt er van mensen verwacht dat ze zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, ook op latere leeftijd. Maar is dat eigenlijk wel mogelijk? Kunnen mensen na een bloeiende carrière een ander talent ontwikkelen? In dit gesprek vertelt Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie aan Nyenrode, over de wetenschap achter talentontwikkeling en zijn eigen ervaringen.

Ad Verbrugge: Wordt het goede leven door de vrije markt ondermijnd?

Vanaf 2019 wordt er een nieuw lesboek voor het vak filosofie aan het voortgezet onderwijs gebruikt: Het Goede Leven en de Vrije Markt. Het boek kent een opvallende thematiek waardoor het niet alleen lijkt te zijn geschreven om gelezen te worden door middelbare scholieren. “Dat klopt”, zegt medeauteur Verbrugge, “We leven in een tijd waarin enorme vragen op ons afkomen die voor iedereen urgent gaan worden. Het is daarom ook te lezen door een breder publiek.” In dit gesprek voelt Paul van Liempt hem aan de tand.