Home Tags Feminisme

Tag: Feminisme

Saskia Noort over angst en feminisme: MeToo heeft in Nederland weinig...

Marlies Dekkers en Saskia Noort bespreken hun fascinatie voor angst: “Ik onderzoek gevoel wanneer ik het voel”, aldus Noort. Hoe verschilt de uitwerking van angst op mannen en vrouwen? En vindt Noort dat de tijden zijn veranderd sinds zij in 2014 in zomergasten zat?

Zijkant van de macht: Hoe krijgen we meer vrouwen in de...

In de elf jaar dat Julia Wouters politiek adviseur is geweest van Lodewijk Asscher heeft ze gezien dat vrouwen in de politiek te veel aan de zijkant staan. In haar nieuwe boek, De zijkant van de macht, laat Wouters zien welke krachten een gelijk speelveld voor man en vrouw in de politiek tegenwerken. In dit gesprek met Marlies Dekkers gaat ze onder andere in op de vele factoren waar we ons nog niet van bewust zijn. Een treffend voorbeeld is Obamacare. In de eerste blauwdruk van dit zorgpakket waren de mammografie en het uitstrijkje vergeten. Dit zou volgens Wouters nooit zijn gebeurd als er vrouwen aan tafel hadden gezeten. Volgens Wouters hebben we een beeldbank in ons hoofd waarin plaatjes en ideeën zitten van hoe macht en leiderschap eruit zien: daar komen met name witte, heteroseksuele mannen in voor. Hoe gaan we dit patroon in de politiek doorbreken?

Ben van Berkel: In architectuur komt mentale gezondheid ook steeds meer...

In dit gesprek bespreekt Marlies met Ben van Berkel ontwikkelingen in de architectuur en dan met name hoe discussies over feminisme en gender neerslaan in zijn vakgebied. Bestaat er zoiets als mannelijke of vrouwelijk bebouwing? En wat betekent dit voor de bewoners? Ook gaan ze in op het vakgebied van de architect zelf. Deze stond vroeger vaak verheven boven de bevolking, maar dat is tegenwoordig al lang niet meer zo. De architect heeft niet meer een elitair-visionaire rol maar moet ook meer samenwerken met andere stakeholders. Hoe dat eruit ziet vertelt Van Berkel in dit gesprek.

Anne Fleur Dekker: Feministen moeten meer voorbij oude links-rechts schema’s denken

Zo een beetje alles wat Annefleur Dekker aanraakt verandert in controverse. Voor een groot deel komt dit doordat ze heel openhartig deelt wat ze denkt en dit vervolgens ongefilterd op sociale media plaatst. Ze roert zich onder andere op Twitter actief in de discussie over feminisme en andere vormen van ongelijkheid. Toch geeft het medium haar niet alleen maar de mogelijkheid om in debat te treden, maar moet ze ook vaak incasseren. Zelf prijst Dekker dit als een goed democratisch mechanisme. Aan de ene kant kan de sfeer op sociale media soms grimmig zijn, maar het zorgt er wel voor dat misstanden nu sneller aan het licht komen. In dit gesprek met Marlies Dekkers gaat ze in op wat feminisme voor haar precies betekent en welke rol sociale media voor haar hierin spelen.

Stella Bergsma: #metoo-discussie heeft nog lang niet genoeg opgeleverd

Dat de #metoo-discussie tot hevige discussies heeft geleid staat buiten twijfel. Interessanter is de vraag wat het heeft opgeleverd. Wat is er werkelijk veranderd na de massale bekentenissen van vrouwen wereldwijd? Volgens sommigen heeft de discussie juist ongewenste reacties opgeroepen. Zo zijn er mensen die zeggen aan #metoo-moeheid te lijden en klaar te zijn met het ‘gezeur’. En op plekken als Wall Street zouden vrouwen steeds meer gemeden worden om risico’s in te perken, zo werd laatst door Boomberg opgetekend. “Een kinderachtige reactie van die mannen”, zegt Stella Bergsma. “De #metoo-discussie veroorzaakt ongemak, maar als mens moet je het ongemak juist aangaan en niet wegdrukken.” Aan Marlies Dekkers vertelt ze hoe dit ongemak aan te gaan en waarom we nog lang niet zijn waar we zouden moeten zijn.