Home Tags BON

Tag: BON

Leesexpert Vernooy: Kwart vijftienjarigen is laaggeletterd. Hoe komt dit en wat...

Ad Verbrugge, filosoof en voorzitter Beter Onderwijs Nederland (BON), gaat in gesprek met leesexpert Kees Vernooy. Zij bespreken de achteruitgang van leesvaardigheid in Nederland: een kwart van de vijftienjarigen is laaggeletterd. Wat betekent dit voor de leerling en de maatschappij?

Onderwijsadviseur Marcel Schmeier: Gevolgen Curriculum.nu ook door leraren te veel onderschat

In dit gesprek verkennen praten Marcel Schmeier, leraar en onderwijsadviseur, en Ad Verbrugge over de zin en onzin van onderwijsvernieuwingen. In het bijzonder richten ze zich op het zogenoemde ‘curriculum.nu’. Veel leraren zijn volgens Schmeier nog te weinig op de hoogte van deze aanstaande veranderingen. En dat terwijl er veel op het spel staat. Een belangrijke aanklacht zijn nieuwe vormen van kansenongelijkheid. Doordat de plannen zich minder richten op kennisoverdracht zijn er zorgen dat kinderen uit lager opgeleide gezinnen achterblijven in de klas. De leraar veronderstelt dan te snel dat kinderen bepaalde stof well zullen beheersen, wat verderop in het leerproces weer voor problemen zorgt. Tegelijk ziet Schmeier dat leraren zich meer en meer bewust zijn geworden van de bedreiging voor hun vak. Ze willen juist het eigenaarschap over hun vak terugnemen en laten steeds luider van zich horen. Is het genoeg om het tij te keren?

Rein Nobel: Traditioneel lesgeven ten onrechte verworpen door hippe onderwijskundigen

Rein Nobel is universitair docent mathematische besliskunde aan de VU. Met meer dan 50 jaar ervaring voor de klas heeft hij veel veranderingen in het onderwijs aan den lijve ondervonden. Niet altijd in positieve zin, vertelt hij in gesprek met Ad Verbrugge. Sommige elementen van wat hij traditioneel onderwijs noemt zijn ten onrechte in de prullenbak gegooid terwijl ze ontzettend waardevol zijn. Met name het verdwijnen van het deductieve lesgeven, waarbij de leraar de leerling begeleid door de structuur van het vak, is iets wat volgens hem heeft bijgedragen aan het verloren gaan van elementaire wiskunde kennis onder leerlingen. Ook maakt hij zich zorgen om het niveau van docenten en het aanzien dat het vak in zijn algemeenheid geniet in de maatschappij. Het relatief autonome beroep van leraar is volgens ook ook door schaalvergroting en bureaucratisering van onderwijsinstellingen in aantrekkelijkheid gedaald. In dit gesprek blikt hij terug op zijn onderwijs ervaringen en geeft hij stevige kritiek op de in zijn ogen soms doorgeschoten idealen van hedendaagse pedadogen en onderwijskundigen.