Press "Enter" to skip to content

Stichting

Stichting Voor de Ommekeer heeft als doel mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bij elkaar brengt om na te denken over de grote veranderingen van deze tijd. Ons platform wil ruimte bieden aan onafhankelijke geesten om vrijmoedig met elkaar van gedachten te wisselen over wat er momenteel in de wereld aan de hand is en de publieke bewustwording daaromtrent te bevorderen. Zo willen we elkaars geest slijpen en het ‘groot denken’ stimuleren; juist ook om nieuwe wegen onder de aandacht te brengen en met elkaar oplossingen te formuleren voor de prangende vragen van deze tijd.

Ons platform wil ruimte bieden aan onafhankelijke geesten om vrijmoedig met elkaar van gedachten te wisselen over wat er momenteel in de wereld aan de hand is en de publieke bewustwording daaromtrent te bevorderen. Zo willen we elkaars geest slijpen en het ‘groot denken’ stimuleren; juist ook om nieuwe wegen onder de aandacht te brengen en met elkaar oplossingen te formuleren voor de prangende vragen van deze tijd.

Naast het delen van inzichten en het gemeenschappelijk ontwikkelen van een integrale analyse van de huidige ontwikkelingen wil het platform niet alleen een inschatting maken van de mogelijke gevaren van een ommekeer, maar ook de nieuwe mogelijkheden in kaart brengen die daardoor zullen ontstaan. Ook de politiek zal worden uitgedaagd na te denken over deze veranderingen en publiekelijk stelling te nemen ten aanzien van de vragen die op ons afkomen.

Dit doen we onder andere via ons YouTube-kanaal: Voor de Ommekeer TV. Omdat het niet mogelijk is om de huidige tijdsdynamiek op basis van een enkele discipline te begrijpen, worden in ons programma mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bijeengebracht. Met een vaste kern van interviewers en met een zestal wisselende gastinterviewers laten we vanuit onze studio in hartje Amsterdam geregeld van ons horen. Naast gesprekken en interviews op VDO TV en VDO Podcast organiseren we evenementen en discussie-bijeenkomsten.

Stichting Voor de Ommekeer staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Het bestuur van de stichting bestaat uit Ad Verbrugge, Paul van Liempt en David van Overbeek.