De Nieuwe Wereld is een platform dat mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bij elkaar brengt om na te denken over de grote veranderingen van deze tijd: wetenschappers, kunstenaars, journalisten, bestuurders en ondernemers. Ons platform wil ruimte bieden aan onafhankelijke geesten om vrijmoedig met elkaar van gedachten te wisselen over wat er momenteel in de wereld aan de hand is en de publieke bewustwording daaromtrent te bevorderen. Zo willen we elkaars geest slijpen en het ‘groot denken’ stimuleren; juist ook om nieuwe wegen onder de aandacht te brengen en met elkaar oplossingen te formuleren voor de prangende vragen van deze tijd.

Hoe doen we dat?

Dit doen we onder andere via ons YouTube-kanaal: De Nieuwe Wereld TV. Omdat het niet mogelijk is om de huidige tijdsdynamiek op basis van een enkele discipline te begrijpen, worden in ons programma mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bijeengebracht. Met een vaste kern van interviewers laten we vanuit onze studio in hartje Leiden geregeld van ons horen.

Wat willen we bereiken?

Naast het delen van inzichten en het gemeenschappelijk ontwikkelen van een integrale analyse van de huidige ontwikkelingen wil het platform niet alleen een inschatting maken van de mogelijke gevaren van de nieuwe wereld, maar ook de nieuwe mogelijkheden in kaart brengen die daardoor zullen ontstaan. Ook de politiek zal worden uitgedaagd na te denken over deze veranderingen en publiekelijk stelling te nemen ten aanzien van de vragen die op ons afkomen.

De Nieuwe Wereld is opgericht en geïnitieerd door Paul van Liempt, Ad Verbrugge en David van Overbeek.