Mirjam van Praag: ‘Creativiteit en ondernemerschap steeds belangrijkere vaardigheden voor student.’

Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur aan de VU, in gesprek met Arko van Brakel over haar recente transitie, leiderschap en de rol van de universiteit in de maatschappij.


Van Praag is vertrouwd in de wetenschappelijk wereld als onderzoeker, maar heeft onlangs de overstap naar een bestuursfunctie gemaakt. In haar nieuwe positie verwacht ze onder andere meer te kunnen betekenen voor de maatschappij. Van Praag: ‘Mijn eigen rol zit er in te doordenken wat de rol van de universiteit is in de toekomst. Door processen van globalisering en technologisering moeten we niet alleen meer jonge studenten afleveren die lang met hun kennis overweg kunnen, ook zullen we volwassenen steeds vaker bedienen onder het mom van een leven lang leren.’

Er zijn een aantal uitdagingen voor de universiteit in de 21e eeuw. ‘Doordat kennis steeds meer toegankelijk is moeten we inzetten op vaardigheden die de student doen inzien dat er steeds weer iets nieuws kan worden geleerd.’ Hierbij gaat het volgens Van Praag bijvoorbeeld om het stimuleren van creativiteit, ondernemerschap en het kunnen om functioneren in een diverse samenleving.

Een belangrijk speerpunt voor Van Praag is dat ze wil stimuleren mensen na te laten denken over wie ze zijn. ‘Met een nieuw programma op de VU – A Broader Mind – zijn we hier mee bezig. Doordat mensen zichzelf en hun rol in de maatschappij bevragen worden ze assertiever, zelfverzekerder en durven ze als gevolg daarvan ook meer risico’s te nemen.’

Dat jezelf kennen niet iets is dat uit zichzelf gaat spreekt uit haar eerste werkervaring buiten de academie. ‘Na mijn promotie ging ik werken bij een consultancybedrijf. Dat was heel interessant en uitdagend, maar ik merkte ook dat ik een beetje gek ging doen. Ik deed stoer en schreeuwde boven mezelf uit. Na verloop van tijd merkte ik dat dit toneelstukje heel vermoeiend was, en dat het nergens op sloeg.’

Uiteindelijk voelt ze zich toch meer thuis in de wereld van de wetenschap. Hoe is ze van plan hier sturing aan te geven? Belangrijk is volgens haar dat leidinggeven gaat om het geven van verantwoordelijkheid. ‘Soms hebben leidinggevenden de neiging teamleden als kinderen te behandelen. Die klagen op hun beurt dan weer over het feit dat ze geen verantwoordelijkheid krijgen. Ik denk dat er meer gelijk moet worden overgestoken. Het geven van ruimte aan personeel om zelf initiatieven te ontplooien is daarom essentieel.’

A Broader Mind is hier een goed voorbeeld van. ‘Dat is een bottom-up programma waarbij medewerkers en studenten uit eigen behoefte nieuwe vormen van onderwijs aanbieden dat buiten de reguliere curricula valt. Vanaf volgend collegejaar gaan we hier mee van start met 500 studenten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het binnen de hele VU wordt geïmplementeerd.’