Rein Nobel: Traditioneel lesgeven ten onrechte verworpen door hippe onderwijskundigen

Ad Verbrugge in gesprek met Rein Nobel, universitair docent mathematische besliskunde, over het veranderende wiskunde onderwijs.


Rein Nobel is universitair docent mathematische besliskunde aan de VU. Met meer dan 50 jaar ervaring voor de klas heeft hij veel veranderingen in het onderwijs aan den lijve ondervonden. Niet altijd in positieve zin, vertelt hij in gesprek met Ad Verbrugge. Sommige elementen van wat hij traditioneel onderwijs noemt zijn ten onrechte in de prullenbak gegooid terwijl ze ontzettend waardevol zijn. Met name het verdwijnen van het deductieve lesgeven, waarbij de leraar de leerling begeleid door de structuur van het vak, is iets wat volgens hem heeft bijgedragen aan het verloren gaan van elementaire wiskunde kennis onder leerlingen.

Ook maakt hij zich zorgen om het niveau van docenten en het aanzien dat het vak in zijn algemeenheid geniet in de maatschappij. Het relatief autonome beroep van leraar is ook door schaalvergroting en bureaucratisering van onderwijsinstellingen in aantrekkelijkheid gedaald. In dit gesprek blikt hij terug op zijn ervaring als onderwijzer en geeft hij stevige kritiek op de in zijn ogen soms doorgeschoten ideeën van hedendaagse pedadogen en onderwijskundigen.