Leesexpert Vernooy: Kwart vijftienjarigen is laaggeletterd. Hoe komt dit en wat gaan we eraan doen?

Ad Verbrugge in gesprek met Kees Vernooy.

Ad Verbrugge, filosoof en voorzitter Beter Onderwijs Nederland (BON), gaat in gesprek met leesexpert Kees Vernooy. Zij bespreken de achteruitgang van leesvaardigheid in Nederland: een kwart van de vijftienjarigen is laaggeletterd. Wat betekent dit voor de leerling en de maatschappij?

Vernooy stelt dat het percentage laaggeletterden tien jaar geleden rond de tien procent moet hebben gelegen. Dan kunnen we dus spreken van een dramatische achteruitgang. Het niveau? “Een laaggeletterde is niet in staat om de zin ‘In Barcelona hadden we vakantiepret’ te lezen.” Op deze manier komt het lesmateriaal niet binnen en zakt dus het algehele niveau van deze leerlingen. En vervolgens komen ze op afstand van de arbeidsmarkt te staan: “ICT rust in belangrijke mate op digitale geletterdheid, de traditionele leesvaardigheid”. Wat is de oplossing?

De oplossing is in ieder geval niet om een samenleving van ‘pseudo-dyslecten’ te creëren. “Ik ken scholen die 100 procent dyslexieverklaring hebben, die ouders betalen gewoon.” Wat dan wel? We moeten inzetten op (begrijpend) lezen en het onderhoud daarvan. Studenten op de Pabo moeten basisvaardigheden lezen worden bijgebracht en een interventieproject voor de huidige laaggeletterde jongeren moet worden gestart. Zou de politiek eindelijk wakker worden van deze schrikbarende resultaten?