Rene van der Heijden over De kunst van het meebewegen, een hedendaags Handorakel

Paul van Liempt in gesprek met Rene van der Heijden, oud eindredacteur en auteur van het boek, over zijn onlangs verschenen boek De kunst van het meebewegen.


Samen met Rienk Stuive schreef Rene van der Heijden, oud eindredacteur van de NOS, het boek De kunst van het meebewegen, een naar eigen zeggen hedendaagse variant van het even zo befaamde als beruchte Handorakel van Baltadar Gracián. Net als Machiavelli’s De Prins is het Handorakel bekend om zijn aforistische spreuken en levenswijsheden die specifiek lijken te zijn geschreven zijn voor een elite die moet opereren en overleven binnen de machtsconstellaties van Europese hoven ten ten tijde van de Renaissance. In het boek van Van der Heijden hebben de paleizen van weleer plaatsgemaakt voor het kantoor, het moderne strijdtoneel van de ambitieuze mens. Het zijn bij uitstek kantoorsituaties die volgens Van der Heijden gedrag bij de mens naar boven brengen waar we liever niet over spreken of aan denken: van veinzen en manipuleren tot raddraaierij en achterkamertjespolitiek. Voor wie zich echter net als de aristocraten van vroeger succesvol wil manoeuvreren binnen deze jungle is het bittere noodzaak zich rekenschap te geven van de ontnuchterende wetten die hier gelden. In dit gesprek voelt Paul van Liempt hem onder andere hierover aan de tand.

Koop bij Bol.com