Ondernemerschap als sleutel tot grote maatschappelijke transities; hoe krijgen we dat voor elkaar?

Paul van Liempt, Ruud Hendriks (Mediaondernemer en oprichter start-up bootcamp), Erik Stam (Hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap), Ad Verbrugge (Filosoof) en Hans Biesheuvel (mede-oprichter en voorzitter ONL) over ondernemerschap als sleutel tot maatschappelijk transities.


Sinds het begin van dit millennium is de vraag naar ondernemerschap drastisch veranderd. Het zijn van zzp’er is in, scholen zetten meer in op vaardigheden die het nemen van initiatief moeten stimuleren en beleidsmakers willen Nederland competitiever maken door ondernemerschap te stimuleren. Ook nieuw: nog meer dan vroeger wordt ondernemerschap gezien als sleutel tot grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie.

Ondanks deze hoge inzet worstelt de ondernemer in Nederland met bureaucratische processen, 20e eeuwse arbeidswetten en het vinden van de juiste financiering. En dat kan er toe leiden dat innovaties en vernieuwingen juist niet van de grond komen, laat staan dat ze in staat zijn de wereld te veranderen. Terwijl de contouren van een nieuwe digitale economie inmiddels goed zichtbaar zijn wordt de roep om beleid dat recht doet aan deze nieuwe realiteit steeds groter. Zo zien we sinds de kredietcrisis dat steeds meer mensen op nieuwe manieren hun geld verdienen, maar dat overheden moeite hebben deze ontwikkelingen bij te benen en dat burgers steeds meer zelf het initiatief in eigen hand nemen.

In deze talkshow van Voor de Ommekeer leidt Paul van Liempt daarom een discussie over ondernemerschap in Nederland met een breed gezelschap over prangende thema’s. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs. Want: hoe stimuleer je een ondernemende mentaliteit, en wat is dat eigenlijk? Moeten we ondernemerschap als vak aanbieden op school? Ook gaat het over financiering. Veel banken zijn sinds de kredietcrisis hun dienstverlening gaan standaardiseren terwijl ondernemers juist maatwerk en aandacht. Waar moet de ondernemer terecht? En als je eenmaal ondernemer bent hoe neem je dan goed personeel aan? Welke rol speelt migratie en het overheidsbelang daarbij? Ook wordt gesproken over het belang van ondernemerschap in grote maatschappelijke veranderingen. Hoe geven we ondernemingen de ruimte om zich te storten op deze veranderingen? En welke banen komen mogelijk op de tocht te staan?

Koop bij bol.com