Anne Fleur Dekker: Feministen moeten meer voorbij oude links-rechts schema’s denken

Marlies Dekkers in gesprek met opiniemaakster Anne Fleur Dekker over feminisme en de rol van sociale media.


Zo een beetje alles wat Anne Fleur Dekker aanraakt verandert in controverse. Voor een groot deel komt dit doordat ze heel openhartig deelt wat ze denkt en dit vervolgens ongefilterd op sociale media plaatst. Ze roert zich onder andere op Twitter actief in de discussie over feminisme en andere vormen van ongelijkheid. Toch geeft het medium haar niet alleen maar de mogelijkheid om in debat te treden, maar moet ze ook vaak incasseren. Zelf prijst Dekker dit als een goed democratisch mechanisme. Aan de ene kant kan de sfeer op sociale media soms grimmig zijn, maar het zorgt er wel voor dat misstanden nu sneller aan het licht komen. In dit gesprek met Marlies Dekkers gaat ze in op wat feminisme voor haar precies betekent en welke rol sociale media voor haar hierin spelen.