Press "Enter" to skip to content

Wat is de identiteit van Nederland in onze tijd?


In dit event gaat Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies, in gesprek met leden van onderzoekscentrum Ethos (Gabriël van den Brink, Govert Buijs, Ad Verbrugge, Jelle van Baardewijk) en Mark Wildschut.

Aan de hand van het boek Waartoe is Nederland op aarde? verkennen zij onder leiding van moderator Paul van Liempt wat de Nederlandse identiteit betekent anno 2018, en van welke waarde zij is.

Dit werk, onder redactie van Van den Brink, biedt een bijdrage aan het debat over identiteit en nationale eigenheid in tijden van globalisering. Nederland is nog steeds een relevante categorie, zo beargumenteren de diverse auteurs, op voorwaarde dat dit als een specifieke mix van economische, politieke en culturele praktijken in hun onderlinge wisselwerking wordt begrepen.

Opbouw
00:00 Opening Paul van Liempt
01:08 Welkomstwoord door Ruben van Zwieten
09:38 Betoog Paul Scheffer
38:25 Reactie op Paul Scheffer door studenten Ciske Groen en Reinoud Fonken
44:07 Tafeldiscussie en discussie met de zaal

————

————

Voor de Ommekeer TV is een initiatief van journalist Paul van Liempt en filosoof Ad Verbrugge, die ook de hoofdredactie vormen. Het is onderdeel van platform Voor de Ommekeer, dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering.

Voor de Ommekeer TV wordt gemaakt in samenwerking met de VU, centrum Ethos en Management Team.

Dit event wordt mede mogelijk gemaakt voor De Nieuwe Poort, het huis voor ontmoeting en inspiratie op de Zuidas (http://www.denieuwepoort.nl)

Deel dit gesprek: