Marjan Olfers: Ruilverhoudingen in sportjournalistiek ondermijnen integriteit

Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar sport en recht, in gesprek met Paul van Liempt over integriteit in de sportwereld, belangenverstrengeling en de rol van journalisten en wetenschappers daarin.


Integriteit en sport kunnen soms lastig samengaan. Of het nu seksuele intimidatie, dopinggebruik of belangenverstrengeling van het grote geld is, er lijkt altijd wel wat. Hoe zit het eigenlijk met integriteit in de sport? Olfers wijst er op dat integriteit een norm is en dat normen binnen de sport niet in steen geschreven staan, maar met de tijd meegaan. ’50 tot 60 jaar geleden vonden we doping niet zo erg als nu. Het was weliswaar een spelovertreding, maar we vonden het toen bijvoorbeeld veel erger dat sporters betaald kregen.’ Bewustwording van bepaalde normverschuivingen is onderdeel van het proces en ze hebben ook hun tijd nodig.

‘Inherent aan de sport is dat je wil presteren, en daar grijp je ieder middel voor aan wat je tot je beschikking hebt’, zo zegt ze verder. ‘Sommige middelen zijn daarbij echter verboden en die staan dan op de dopinglijst bijvoorbeeld.’ De handhaving en samenstelling van die lijst blijkt echter ook weer voor controverse te zorgen, zoals we onlangs zagen met de start van Chris Froom. Volgens de UCI mocht hij weliswaar starten aan de tour, maar daarmee was nog niet duidelijk of hij nu wel of geen doping had gebruikt. ‘Hier kunnen ook weer veel belangen achter schuil gaan die lang niet altijd duidelijk of zichtbaar zijn.’

Om deze te ontmaskeren is een belangrijke rol weggelegd voor goede onderzoeksjournalistiek, denkt Olfers. Hierbij is ze tegelijk kritisch op bepaalde hedendaagse sportjournalisten. ‘Wat je heel snel ziet in sommige sporten is dat de journalisten zich gaan vereenzelvigen met de sporters en opgaan in die wereld. Dan ontstaan er ruilverhoudingen in de verslaggeving die de kritische blik ontnemen.’ Journalisten worden zo eerder geprivilegieerde fans dan zuivere verslaggevers. Dit zien we overigens niet alleen in de sport, maar ook in de politiek. ‘Er komen zoveel dingen georkestreerd via de persvoorlichting naar buiten die klakkeloos worden overgenomen. Ik zie dat er er veel perverse lijntjes lopen tussen politiek en bepaalde journalisten bij bepaalde dagbladen.’

Echte onderzoeksjournalistiek heeft volgens Olfers dan ook te maken met een drietal zaken. Olfers: ‘Ten eerste integriteit. Je moet heel erg bestand zijn tegen het ruilmodel: het idee dat je iets tegoed hebt van iemand omdat je iets voor hem of haar hebt gedaan.’ Ook hebben we meer wetenschappers nodig die buiten de kaders van vakwetenschappelijke disciplines kunnen denken. ‘Maatschappelijke problemen denken niet in termen van vakwetenschappen en vragen dus om een creatieve aanpak.’ Als laatste moet er meer aandacht uitgaan naar verbale communicatie. ‘Amerikanen leren zich bijvoorbeeld al op jonge leeftijd verbaal adequaat uit te drukken.’ Van Liempt vult haar aan: ‘In Nederland vinden we het bijna glad en oppervlakkig als je goed uit je woorden komt.’ Olfers stemt in en sluit af: ‘Een echte journalist laat kwaliteit altijd gaan voor loyaliteit.’