Kees de Kort pleit voor verandering in klimaatbeleid: Hoe groot is de rol van de mens?

Kees de Kort en Paul van Liempt over wereldhandel, Trump en globale opwarming.

Kees de Kort is macro-econoom, Amerika-deskundige en klimaatscepticus. Alledrie de onderwerpen passeren de revue in dit gesprek met Paul van Liempt. Wat is de huidige stand van de economie en wanneer komt de crisis? En wat vindt De Kort van Trump als president van Amerika? De Kort is niet heel positief gestemd over de economie, maar aangaande het klimaat is hij dat juist wel: Men gaat alleen maar uit van het slechtste scenario. Hoe groot is de rol van de mens echt?

Niemand ontkent, volgens De Kort, dat de mens invloed heeft op het klimaat. Maar hoe groot is die rol? Door wetenschappers wordt een IPCC-rapport (Intergovernmental Panel on Climate Change) opgesteld waarin verschillende scenario’s worden besproken. Vervolgens komt er alleen aandacht voor het slechtste scenario en wordt er buitengewoon veel geld uitgegeven aan beleid wat hierop gericht is. De wetenschap houdt dit verhaal in stand: “Peer-review leidt tot een bevestiging van dat wat er al is.” Wat is het verhaal dat volgens De Kort verteld moet worden?