Cees van Lotringen: Nederlandse geschiedenis is bron voor nieuwe grote visie

Paul van Liempt in gesprek met Cees van Lotringen, journalist en auteur, over het onlangs verschenen boek Tot hier en nu verder.


Journalist en schrijver Cees van Lotringen vraagt zich in het boek Tot hier nu verder af waar Nederland haar voorspoed en succes aan te danken heeft. Zijn zoektocht leidt hem langs de Gouden Eeuw, de opstand tegen de Spanjaarden en de ontwikkeling van het burgerdom. Al deze elementen zijn volgens Van Lotringen van grote invloed op wat hij het pragmatische DNA van de Nederlander noemt. Deze archetypische figuur van de koopman helpt niet alleen om onze culturele geschiedenis beter te begrijpen, maar ook om een nieuwe visie voor Nederland te ontwikkelen. Van Lotringen beschrijft ons tijdsgewricht niet als een tijdperk van verandering maar als een verandering van tijdperk. Het aandeelhouderskapitalisme met zijn uitgangspunt van oneindige groei, de toenemende vermogensongelijkheid en de mogelijk desastreuze invloed van de mens op het milieu wijzen op een naderende kentering. De nieuwe wereld die zich langs allerlei lijnen aan ons aan het openbaren is kan beter begrepen worden door de canon van Nederland er bij te betrekken. Paul van Liempt voelt hem hierover aan de tand.

Koop bij Bol.com