Mobiliteitsbeleid in Nederland te verkokerd. Duurzaamheidsdoelstellingen komen in gedrang.

Paul van Liempt in gesprek met Jan Korff de Gidts over mobiliteit en duurzaamheid.

Paul van Liempt in gesprek met Jan Korff de Gidts. De CO2-uitstoot in Utrecht stijgt maar door. Daar moet wat aan gebeuren. Adviseur Jan Korff de Gidts denkt voor de gemeente Utrecht na over alternatieve vormen van mobiliteit. Zo probeert hij met de werkgroep ‘Kracht van Utrecht’ een proeftuin op te zetten om het voor treinreizigers aantrekkelijker te maken om met de fiets naar het station te komen. Dit ging niet altijd zonder tegenslag. “Het beleid qua mobiliteit is in Nederland sterk verkokerd en niet altijd adequaat.” Budgetten worden vaak niet op goede wijze aangewend. Hoe moet het dan wel? Wie moeten de koplopers zijn op het gebied van mobiliteit?