BNR-Icoon Kees de Kort geeft in dit gesprek met Paul van Liempt zijn karakteristiek realistische visie op grote veranderingen van deze tijd. ‘Verandering is van alle tijden, maar de roep om een nieuwe tijd is vooral gebaseerd op ontbreken van besef over de verleden tijd’, stelt De Kort gelijk ontnuchterend, waarmee hij de toon van het gesprek heeft gezet.

Hij is sceptisch over hosanna-verhalen over de economie. Neem de steeds groter wordende mondiale schuldenberg; nog steeds een actueel onderwerp volgens De Kort. Waarom worden schulden niet afgeboekt en verliezen niet gewoon genomen? Simpel. Mensen weten van zichzelf of ze winnaars en verliezers zijn van een verandering, en hebben dus tegengestelde belangen en strategieën bij een afboeking. De pijn van een verlies wordt niet geïncasseerd, maar uitgesteld. Daar komt nog bij dat verliezen voor de mens nog altijd moeilijker onderling te verdelen zijn dan winsten.

Dit verklaart volgens De Kort ook waarom we de energietransitie omarmen. We zien onszelf als winnaars omdat er op korte termijn subsidies en banen bij komen om deze transitie in gang te zetten. Echter, ook de transitie heeft zo zijn prijskaartje. Door het dichtdraaien van de Groningse gaskraan zal de rekening voor gederfde gasbaten voor toekomstige generaties zijn. Hiermee schuiven we problemen alsnog op de lange baan.

Andere onderwerpen die langskomen zijn klimaatverandering en de houdbaarheid van het huidige financiële stelsel. Is er misschien een crisis nodig om de grote problemen van deze tijd op te lossen? ‘Als er een crisis is dan raakt iedereen van doordrongen dat nu iets moet gebeuren’. Kunnen we dan hopen op een fijne crisis? ‘Elke crisis heeft zijn winnaars en verliezers. Dat is de boodschap van iedere crisis’, besluit De Kort.

————

Voor de Ommekeer TV is een initiatief van journalist Paul van Liempt en filosoof Ad Verbrugge, die ook de hoofdredactie vormen. Het is onderdeel van platform Voor de Ommekeer, dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering.

Voor de Ommekeer TV wordt gemaakt in samenwerking met de VU, centrum Ethos en Management Team.

————

Volg ons!

Website: https://voordeommekeer.nl
Twitter: https://twitter.com/VoorDeOmmekeer
Facebook: https://www.facebook.com/voordeommekeer/