Harald Benink: Kapitaalratio’s banken historisch laag – nieuwe crisis ligt op de loer

Harald Benink, Hoogleraar Banking en Finance, en Paul van Liempt in gesprek over de aanhoudende fragiliteit van het financiële stelsel.


De financiële crisis van begin deze eeuw heeft flinke schade aangericht in de wereldeconomie. Inmiddels kennen we de feiten, de oorzaken zijn in kaart gebracht en onderzoekers hebben stapels maatregelen geproduceerd ten einde een nieuwe crisis te voorkomen. ‘Ondanks dat alles zijn echter de juiste maatregelen nog steeds niet geïmplementeerd’, zo stelt Harald Benink ongerust.

Het grootste heikele punt blijken de kapitaalratio’s van banken. ‘In Europa zitten banken nu weliswaar aan de 5 procent en in Amerika zelfs 6 procent, maar dat is nog steeds historisch laag.’ Hoe historisch historisch is blijkt wel uit de greep die Benink uit het verleden doet. ‘Na de Grote Depressie in de vorige eeuw zijn allerlei garanties op deposito’s ingevoerd om een nieuwe crisis te voorkomen.’ Die waren destijds misschien politiek logisch, ‘maar,’ zo analyseert Benink, ‘hierdoor werden banken wel effectief too big to fail doordat diens aandeelhouders hun risico’s eenzijdig konden delen met de belastingbetaler.’

Van deze maatregelen moeten we eigenlijk af omdat het perverse prikkels creëert, alleen gaat dat niet zo eenvoudig. Dat blijkt uit twee belangrijke redenen. Allereerst ‘hebben banken nu in feite gratis overheidssubsidie, en niemand die gratis subsidies krijgt staat te trappelen om dat in te leveren.’ Daarnaast lijkt het besef bij bestuurders ook nog niet helemaal door te dringen. Zo riep scheidend directeur-toezichthouder Jan Sijbrand onlangs in het FD op strafexpedities te beginnen tegen zij die aansturen op hogere kapitaalratio’s.

Ondanks deze tegenwind is Benink niet van plan het schip te ankeren. Zo is hij actief lid van het Sustainable Finance Lab en voorzitter van het European Shadow Financial Regulatory Committee en probeert hij in zijn rol als hoogleraar het besef onder politici over de benodigde maatregelen te vergroten. ‘Voor veel politici is de financiële problematiek niet zichtbaar genoeg, en daarnaast ontbreekt het de nieuwe aanwas in de Tweede Kamer vaak ook aan dossierkennis.’

Toch blijft nodig dat de politiek hier aandacht aan besteed. ‘Oud-bestuurders als Nout Wellink en Jean Claude Trichet waarschuwen voor de groeiende schuldenberg in combinatie met allerlei actuele politieke ontwikkelingen om ons heen.’ Ook kan de kwetsbaarheid van het financiële systeem een nieuwe crisis te weeg brengen, die er volgens Benink eerder uit zal zien als een terugslag dan een ommekeer. ‘Het is dus ook in het belang van bankiers om een nieuwe crisis te voorkomen.’ Het is te hopen dat Benink c.s. die boodschap weet over te brengen voordat het te laat is.