What is Water? Hoe krijgen jongvolwassenen meer grip op ambities en controle over het leven?

Consultant Kayvan Kian in gesprek met Paul van Liempt over het boek What is Water?: Hoe kunnen jongeren meer grip en controle krijgen op hun bestaan?

Volgens Kian worstelen steeds meer jongeren en adolescenten in een snel veranderende wereld. Een wereld die VUCA is, zoals dat wordt genoemd, is een wereld die wordt gekenmerkt door volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Hoe houd je je staande en ontplooi je jezelf? Deze vragen staan voor Kian in zijn boek centraal.

Belangrijk hierbij is de vraag naar waar je invloed op hebt. Het is in onze tijd zeer eenvoudig om je druk te maken over zaken waar je geen invloed over hebt, aldus Kian. Hij lijkt te pleiten voor een herbezinning op de maakbaarheid van het leven, zodat er weer overzicht te staan waarbinnen concreet gehandeld kan worden. Hij put hierbij zowel uit ervaringen uit zijn eigen leven als van vrienden en collega’s. Ook vindt hij antwoorden bij oude filosofen, die ook al over de beweeglijkheid van het leven nadachten.

Dat betekent niet dat een en ander zweverig is geworden. Kian is werkzaak bij McKinsey en heeft zijn inzichten getoetst bij collega’s op toepasbaarheid. Hij wordt gedreven door het verlangen individuen te doen opbloeien. In gesprek met Paul van Liempt vertelt hij over het boek.