Internetplatforms dwingen media kleur te bekennen. Waarom de krant als clubblad iets goeds is.

Paul van Liempt in gesprek met Henri Beunders over de krant als clubblad.

De hegemonie van internetplatforms heeft de journalistiek voorgoed veranderd. En niet in goede zin. Hoogleraar Ontwikkelingen in de publieke opinie Henri Beunders noemt in gesprek met Paul van Liempt het internet een atoombom. Beunders pleit voor een teruggang naar het idee van de krant als clubblad. De burger is namelijk geëmancipeerd geraakt door het internet en zit niet langer te wachten op een elite en bijbehorende media die de burger uitleggen hoe het zit. Dit neerkijken op de burger heeft volgens Beunders mensen als Trump en Johnson enorm in de kaart gespeeld.

De journalistiek moet zich afvragen waartoe het op aarde is, aldus Beunders. Ze moet duidelijk laten zien op welk moreel fundament zij beweegt. “De verwarring is dat men daar nu niet meer over praat, allemaal onder het mom: wij zijn objectief en onafhankelijk”. Maar het wordt juist tijd voor een ommekeer: De journalist moet terug naar het idee van het clubblad. De krant moet kleur bekennen.