Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Schoolbesturen”

Hans Duijvestijn: ‘Schoolbesturen laten miljarden op de plank liggen’

Hans Duijvestijn, econometrist en oud-bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland, in gesprek met Ad Verbrugge over de miljarden die op de plank blijven liggen in het onderwijs. Sinds 1996 wordt het onderwijs in Nederland gefinancierd volgens de Lumpsum-methode. Dit systeem is niet onomstreden. Er zouden perverse prikkels zijn die er voor…