Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Onderwijs”

Govert Buijs: Ons economisch denken is te monomaan – op naar een vreugdevolle economie

David van Overbeek in gesprek met Govert Buijs, hoogleraar aan de Goldschmeding-leerstoel voor Economie & Civil Society (VU), over de vraag waartoe de economie eigenlijk op aarde is. Aan het begin van dit jaar heeft Govert Buijs, hoogleraar aan de Goldschmeding-leerstoel voor Economie en Civil Society, in zijn inaugurele rede…

Erik Meester: Bloeiende bijlesindustrie is symptoom van dieper probleem in onderwijswereld

Ad Verbrugge in gesprek met Erik Meester, docent en onderwijsadviseur bij Academica Business College, over 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs. Computational thinking, informatievaardigheden, mediawijsheid… zomaar een greep uit de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden die centraal zouden moeten staan in het onderwijscurriculum om kinderen goed voor te bereiden op een plek in…

Jaap Versfelt: Niet de leerling, maar de leraar moet weer centraal binnen onderwijs

Paul van Liempt in gesprek met Jaap Versfelt, initiatiefnemer en leider van stichting leerKRACHT, over de cultuuromslag die nodig is binnen het Nederlands onderwijs. In 2012 gaf Jaap Versfelt zijn goed betaalde baan bij McKinsey voorgoed op om zich als initiatiefnemer van stichting leerKRACHT volledig te storten op de verbetering…

Hans Duijvestijn: ‘Schoolbesturen laten miljarden op de plank liggen’

Hans Duijvestijn, econometrist en oud-bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland, in gesprek met Ad Verbrugge over de miljarden die op de plank blijven liggen in het onderwijs. Sinds 1996 wordt het onderwijs in Nederland gefinancierd volgens de Lumpsum-methode. Dit systeem is niet onomstreden. Er zouden perverse prikkels zijn die er voor…

Mirjam van Praag: ‘Creativiteit en ondernemerschap steeds belangrijkere vaardigheden voor student.’

Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur aan de VU, in gesprek met Arko van Brakel over haar recente transitie, leiderschap en de rol van de universiteit in de maatschappij. Van Praag is vertrouwd in de wetenschappelijk wereld als onderzoeker, maar heeft onlangs de overstap naar een bestuursfunctie…